PRUDUCTS

产品中心
 • 轻触开关给生活带来便利基础使用常识
 • 轻触开关合理化设计硅胶按键轻触开关的优势
 • 检测防水轻触开关简析轻触开关常见故障
 • 轻触开关的防水等级检测及优势分析
 • 贴片轻触开关应用广泛轻触开关很重要
 • 拨动开关
  你现在的位置:首页 >> 产品中心 >>  拨动开关
  • SS-23D06

   Size:

   Rating:

  • MS-13D20

   Size:13.0mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MK-42D16

   Size:14.3m*3.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • MS-42D16

   Size:14.3m*3.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • MS-12B01

   Size:7.3mm*3.9mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-42C01

   Size:11.3mm*3.5mm

   Rating:DC 12V 20mA

  • MK-42D01

   Size:15.0mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MK-42D02

   Size:15.0mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300A

  • MS-12D05

   Size:13.5mm*4.2mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-23D22

   Size:13.0mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-23D20

   Size:13.0mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-23D18

   Size:13.0mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  版权所有 德艺隆精密工业股份有限公司