PRUDUCTS

产品中心
 • 轻触按钮开关的原理采购到好品质开关
 • 挑选带灯轻触开关时需注意影响性能的因素
 • 轻触开关给生活带来便利基础使用常识
 • 轻触开关合理化设计硅胶按键轻触开关的优势
 • 检测防水轻触开关简析轻触开关常见故障
 • 轻触开关
  你现在的位置:首页 >> 产品中心 >>  轻触开关
  • TD-1105SE

   Size:8.55mm*7.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1105SF

   Size:8.55mm*7.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1105AE

   Size:7.4mm*7.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1101DL

   Size:6.5mm*6.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1100AP

   Size:4.56mm*2.3mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1626UP

   Size:3.0mm*2.6mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1624UR

   Size:2.8mm*2.4mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1620SR

   Size:3.0mm*2.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1812SR

   Size:12.0mm*12.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1808SR

   Size:8.0mm*8.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1806SR

   Size:6.2mm*6.2mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1303UQ

   Size:6.0mm*6.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  版权所有 德艺隆精密工业股份有限公司