PRUDUCTS

产品中心
 • 轻触按钮开关的原理采购到好品质开关
 • 挑选带灯轻触开关时需注意影响性能的因素
 • 轻触开关给生活带来便利基础使用常识
 • 轻触开关合理化设计硅胶按键轻触开关的优势
 • 检测防水轻触开关简析轻触开关常见故障
 • 轻触开关
  你现在的位置:首页 >> 产品中心 >>  轻触开关
  • TC-1811DR

   Size:6.0mm*6.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1810DR

   Size:10.0mm*10.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1808DR

   Size:8.0mm*8.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1807DR

   Size:7.2mm*7.3mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1807DH

   Size:7.2mm*7.3mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1806DR

   Size:6.2mm*6.2mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1212DR

   Size:12.0mm*12.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1212DE

   Size:12.0mm*12.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1212DC

   Size:12.0mm*12.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1212DB

   Size:12.0mm*12.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1212DA

   Size:12.0mm*12.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1178DK

   Size:7.8mm*7.8mm

   Rating:DC 12V 50mA

  版权所有 德艺隆精密工业股份有限公司