PRUDUCTS

产品中心
 • 轻触按钮开关的原理采购到好品质开关
 • 挑选带灯轻触开关时需注意影响性能的因素
 • 轻触开关给生活带来便利基础使用常识
 • 轻触开关合理化设计硅胶按键轻触开关的优势
 • 检测防水轻触开关简析轻触开关常见故障
 • 轻触开关
  你现在的位置:首页 >> 产品中心 >>  轻触开关
  • TD-1125SR

   Size:6.0mm*6.4mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1125SE

   Size:6.0mm*6.4mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1117AS

   Size:7.3mm*6.3mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1113SA

   Size:6.1mm*4.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1112SN

   Size:7.0mm*3.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1112SA

   Size:7.0mm*3.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1111SR

   Size:6.0mm*3.6mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1106UP

   Size:6.0mm*3.3mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1106SN

   Size:6.0mm*3.3mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1100SA

   Size:4.8mm*2.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1100AN

   Size:3.95mm*2.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TC-1812DR

   Size:12.0mm*12.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  版权所有 德艺隆精密工业股份有限公司