PRUDUCTS

产品中心
 • 轻触按钮开关的原理采购到好品质开关
 • 挑选带灯轻触开关时需注意影响性能的因素
 • 轻触开关给生活带来便利基础使用常识
 • 轻触开关合理化设计硅胶按键轻触开关的优势
 • 检测防水轻触开关简析轻触开关常见故障
 • 轻触开关
  你现在的位置:首页 >> 产品中心 >>  轻触开关
  • TD-1162SR

   Size:6.2mm*6.3mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1153SR

   Size:3.1mm*3.1mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1153SG

   Size:3.1mm*3.1mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1152UR

   Size:5.2mm*5.2mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1152SR

   Size:5.2mm*5.2mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1152SN

   Size:5.2mm*5.2mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1150SR

   Size:4.5mm*4.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1150HE

   Size:4.5mm*3.4mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1145UP

   Size:4.5mm*4.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1127SN

   Size:4.5mm*4.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1127SA

   Size:4.5mm*4.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1126SP

   Size:3.9mm*6.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  版权所有 德艺隆精密工业股份有限公司