PRUDUCTS

产品中心
 • 轻触按钮开关的原理采购到好品质开关
 • 挑选带灯轻触开关时需注意影响性能的因素
 • 轻触开关给生活带来便利基础使用常识
 • 轻触开关合理化设计硅胶按键轻触开关的优势
 • 检测防水轻触开关简析轻触开关常见故障
 • 轻触开关
  你现在的位置:首页 >> 产品中心 >>  轻触开关
  • TD-1197UP

   Size:4.8mm4.8mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1189SA

   Size:3.0mm*2.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1187SA

   Size:3.5mm*3.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1186UA

   Size:3.9mm*2.9mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1186SA

   Size:3.9mm*2.9mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1185UA

   Size:4.0mm*2.9mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1185SA

   Size:4.0mm*2.9mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1183SA

   Size:3.0mm*2.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1182SA

   Size:3.5mm*3.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1163UP

   Size:6.1mm*3.6mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1163SP

   Size:6.1mm*3.6mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1162UR

   Size:6.2mm*6.3mm

   Rating:DC 12V 50mA

  版权所有 德艺隆精密工业股份有限公司