PRUDUCTS

产品中心
 • 轻触按钮开关的原理采购到好品质开关
 • 挑选带灯轻触开关时需注意影响性能的因素
 • 轻触开关给生活带来便利基础使用常识
 • 轻触开关合理化设计硅胶按键轻触开关的优势
 • 检测防水轻触开关简析轻触开关常见故障
 • 轻触开关
  你现在的位置:首页 >> 产品中心 >>  轻触开关
  • TD-1222UA

   Size:4.8mm*3.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1222SA

   Size:4.8mm*3.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1221UR

   Size:4.2mm*3.25mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1221SR

   Size:4.2mm*3.25mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1212SR

   Size:12.0mm*12.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1212SC

   Size:12.0mm*12.0mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1203FP

   Size:6.1mm*3.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1200SR

   Size:6.5mm*6.2mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1200SP

   Size:6.5mm*6.4mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1200SM

   Size:6.4mm*6mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1199UR

   Size:3.7mm*3.7mm

   Rating:DC 12V 50mA

  • TD-1198SP

   Size:4.5mm*4.5mm

   Rating:DC 12V 50mA

  版权所有 德艺隆精密工业股份有限公司