PRUDUCTS

产品中心
 • 轻触开关给生活带来便利基础使用常识
 • 轻触开关合理化设计硅胶按键轻触开关的优势
 • 检测防水轻触开关简析轻触开关常见故障
 • 轻触开关的防水等级检测及优势分析
 • 贴片轻触开关应用广泛轻触开关很重要
 • 拨动开关
  你现在的位置:首页 >> 产品中心 >>  拨动开关
  • MS-23C01

   Size:9.9mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-22D28

   Size:7.15mm*4.0mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-22D17

   Size:9.1mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-22D16

   Size:9.1mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-22C03

   Size:7.65mm*5.55mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-22C05

   Size:6.8mm*4.1mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-22C02

   Size:6.8mm*4.1mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-13D18

   Size:13.0mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-12D19

   Size:9.00mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-12D17

   Size:9.1mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MS-12D15

   Size:9.1mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  • MK-23D38

   Size:13.0mm*3.5mm

   Rating:DC 6V 300mA

  版权所有 德艺隆精密工业股份有限公司